Linje Mot Avgår
2Sunderby Sjukhus05:56
3Björkskatan06:16
3Björkskatan07:01
2Sunderby Sjukhus07:31
3Björkskatan07:51
2Sunderby Sjukhus08:31
3Björkskatan08:51
2Sunderby Sjukhus09:31
3Björkskatan09:51
2Sunderby Sjukhus10:31
3Björkskatan10:51
3Bergnäset hälsocentral11:02
2Björkskatan11:21
2Sunderby Sjukhus11:31
3Björkskatan11:51
3Bergnäset hälsocentral12:02
2Björkskatan12:21
2Sunderby Sjukhus12:31
3Björkskatan12:51
3Bergnäset hälsocentral13:02
2Björkskatan13:21
2Sunderby Sjukhus13:31
3Björkskatan13:51
3Bergnäset hälsocentral14:02
2Björkskatan14:21
menu
  • refresh
  • place