Linje Mot Avgår
3Bergnäset hälsocentral17:03 (11)
2Björkskatan17:20 (28)
2Sunderby Sjukhus17:32 (40)
3Björkskatan17:50 (58)
3Bergnäset hälsocentral18:03
2Björkskatan18:20
2Sunderby Sjukhus18:32
3Björkskatan18:50
3Bergnäset hälsocentral19:03
2Björkskatan19:20
2Sunderby Sjukhus19:32
3Björkskatan19:50
3Bergnäset hälsocentral20:03
2Björkskatan20:20
2Sunderby Sjukhus20:32
3Björkskatan20:50
3Bergnäset hälsocentral21:03
2Björkskatan21:20
2Sunderby Sjukhus21:32
3Björkskatan21:50
3Bergnäset hälsocentral22:03
2Björkskatan22:20
2Sunderby Sjukhus22:32
3Björkskatan22:50
3Bergnäset hälsocentral23:03
menu
  • refresh
  • place