Linje Mot Avgår
2Sunderby Sjukhus05:55
2Sunderby Sjukhus07:30
2Sunderby Sjukhus08:30
2Sunderby Sjukhus09:30
2Sunderby Sjukhus10:30
2Björkskatan11:21
2Sunderby Sjukhus11:30
2Björkskatan12:21
2Sunderby Sjukhus12:30
2Björkskatan13:21
2Sunderby Sjukhus13:30
2Björkskatan14:21
2Sunderby Sjukhus14:30
2Björkskatan15:21
2Sunderby Sjukhus15:30
2Björkskatan16:21
2Sunderby Sjukhus16:30
2Björkskatan17:21
2Sunderby Sjukhus17:30
2Björkskatan18:21
2Sunderby Sjukhus18:30
2Björkskatan19:21
2Sunderby Sjukhus19:30
2Björkskatan20:21
2Sunderby Sjukhus20:30
menu
  • refresh
  • place