Linje Mot Avgår
4Aurorum Vänortsvägen17:24 (1)
4Luleå Airport17:28 (5)
7Svartöstaden17:31 (8)
7Porsön17:49 (26)
5Luleå Notviken station17:54 (31)
5Hertsön17:58 (35)
6Porsön18:11 (48)
6Kronan18:12 (49)
4Aurorum Vänortsvägen18:24
4Luleå Airport18:28
7Svartöstaden18:31
7Porsön18:49
5Luleå Notviken station18:54
5Hertsön18:58
6Porsön19:11
6Kronan19:12
4Aurorum Vänortsvägen19:24
4Luleå Airport19:28
7Svartöstaden19:31
7Porsön19:49
5Luleå Notviken station19:54
5Hertsön19:58
14Rutvik20:06
6Porsön20:11
6Kronan20:12
menu
  • refresh
  • place