Linje Mot Avgår
5Hertsön17:07 (4)
3Bergnäset hälsocentral17:07 (4)
104Luleå Airport17:09 (6)
4Aurorum Vänortsvägen17:16 (13)
9Mjölkudden Kyrkbyn17:21 (18)
9Lerbäcken17:29 (26)
7Porsön17:36 (33)
4Luleå Airport17:37 (34)
104Luleå Centralstation17:40 (37)
7Svartöstaden17:44 (41)
5Luleå Notviken station17:46 (43)
3Björkskatan17:46 (43)
8Mjölkudden Karlsvik17:51 (48)
8Kronan17:59 (56)
5Hertsön18:07
3Bergnäset hälsocentral18:07
104Luleå Airport18:09
4Aurorum Vänortsvägen18:16
9Mjölkudden Kyrkbyn18:21
9Lerbäcken18:29
7Porsön18:36
4Luleå Airport18:37
104Luleå Centralstation18:40
menu
  • refresh
  • place