Linje Mot Avgår
9Lerbäcken18:22 (15)
8Mjölkudden Karlsvik18:23 (16)
9Mjölkudden Kyrkbyn18:43 (36)
9Lerbäcken18:51 (44)
9Mjölkudden Kyrkbyn19:08
8Kronan19:11
8Mjölkudden Karlsvik19:38
9Lerbäcken19:41
9Mjölkudden Kyrkbyn20:09
8Kronan20:11
8Mjölkudden Karlsvik20:39
9Lerbäcken20:41
9Mjölkudden Kyrkbyn21:09
8Kronan21:11
8Mjölkudden Karlsvik21:39
9Lerbäcken21:41
9Mjölkudden Kyrkbyn22:09
8Kronan22:11
8Mjölkudden Karlsvik22:39
9Lerbäcken22:41
9Mjölkudden Kyrkbyn23:09
8Kronan23:11
9Mjölkudden Kyrkbyn05:56
9Mjölkudden Kyrkbyn06:16
9Lerbäcken06:16
menu
  • refresh
  • place