Linje Mot Avgår
10Hertsön11:35 (5)
10Storheden 11:39 (9)
9Lerbäcken11:52 (22)
9Mjölkudden Kyrkbyn11:57 (27)
10Hertsön12:05 (35)
10Storheden 12:09 (39)
8Kronan12:22 (52)
8Mjölkudden Karlsvik12:27 (57)
10Hertsön12:35
10Storheden 12:39
9Lerbäcken12:52
9Mjölkudden Kyrkbyn12:57
10Hertsön13:05
10Storheden 13:09
8Kronan13:22
8Mjölkudden Karlsvik13:27
10Hertsön13:35
10Storheden 13:39
9Lerbäcken13:52
9Mjölkudden Kyrkbyn13:57
10Hertsön14:05
10Storheden 14:09
8Kronan14:21
8Mjölkudden Karlsvik14:27
10Hertsön14:35
menu
  • refresh
  • place