Linje Mot Avgår
2Sunderby Sjukhus11:02 (5)
2Björkskatan11:11 (14)
1Sunderby Sjukhus11:17 (20)
1Hertsön11:26 (29)
2Sunderby Sjukhus11:32 (35)
2Björkskatan11:41 (44)
1Sunderby Sjukhus11:47 (50)
1Hertsön11:56 (59)
2Sunderby Sjukhus12:02
2Björkskatan12:11
1Sunderby Sjukhus12:17
1Hertsön12:26
2Sunderby Sjukhus12:32
2Björkskatan12:41
1Sunderby Sjukhus12:47
1Hertsön12:56
2Sunderby Sjukhus13:02
2Björkskatan13:11
1Sunderby Sjukhus13:17
1Hertsön13:26
2Sunderby Sjukhus13:33
2Björkskatan13:41
1Sunderby Sjukhus13:48
1Hertsön13:56
2Sunderby Sjukhus14:03
menu
  • refresh
  • place