Linje Mot Avgår
8Kronan21:16 (14)
6Kronan21:32 (30)
8Mjölkudden Karlsvik21:33 (31)
6Porsön21:52 (50)
8Kronan22:16
6Kronan22:32
8Mjölkudden Karlsvik22:34
6Porsön22:52
8Kronan23:16
6Porsön06:21
6Kronan06:27
6Porsön06:41
6Kronan06:47
6Porsön07:11
6Kronan07:17
8Mjölkudden Karlsvik07:18
6Porsön07:30
6Porsön07:40
6Kronan07:47
8Kronan08:01
6Porsön08:11
6Kronan08:17
8Mjölkudden Karlsvik08:20
6Porsön08:41
6Kronan08:47
menu
  • refresh
  • place