Linje Mot Avgår
10Storheden 10:43 (1)
9Lerbäcken10:47 (5)
9Mjölkudden Kyrkbyn11:01 (19)
10Hertsön11:01 (19)
10Storheden 11:14 (32)
8Kronan11:17 (35)
10Hertsön11:31 (49)
8Mjölkudden Karlsvik11:32 (50)
10Storheden 11:44
9Lerbäcken11:47
10Hertsön12:01
9Mjölkudden Kyrkbyn12:02
10Storheden 12:14
8Kronan12:17
10Hertsön12:31
8Mjölkudden Karlsvik12:32
10Storheden 12:44
9Lerbäcken12:47
10Hertsön13:01
9Mjölkudden Kyrkbyn13:03
10Storheden 13:14
8Kronan13:17
10Hertsön13:31
8Mjölkudden Karlsvik13:33
10Storheden 13:44
menu
  • refresh
  • place