Linje Mot Avgår
2Björkskatan10:43 (8)
1Sunderby Sjukhus10:45 (10)
1Hertsön10:58 (23)
2Sunderby Sjukhus11:00 (25)
2Björkskatan11:13 (38)
1Sunderby Sjukhus11:15 (40)
1Hertsön11:28 (53)
2Sunderby Sjukhus11:30 (55)
2Björkskatan11:43
1Sunderby Sjukhus11:45
1Hertsön11:58
2Sunderby Sjukhus12:00
2Björkskatan12:13
1Sunderby Sjukhus12:15
1Hertsön12:28
2Sunderby Sjukhus12:30
2Björkskatan12:43
1Sunderby Sjukhus12:45
1Hertsön12:58
2Sunderby Sjukhus13:00
2Björkskatan13:13
1Sunderby Sjukhus13:15
1Hertsön13:28
2Sunderby Sjukhus13:31
2Björkskatan13:43
menu
  • refresh
  • place