Linje Mot Avgår
4Aurorum Vänortsvägen13:10 (2)
14Rutvik13:12 (4)
5Hertsön13:18 (10)
5Luleå Notviken station13:25 (17)
6Kronan13:26 (18)
7Porsön13:30 (22)
6Porsön13:32 (24)
7Svartöstaden13:32 (24)
4Luleå Airport13:33 (25)
4Aurorum Vänortsvägen13:40 (32)
5Hertsön13:48 (40)
5Luleå Notviken station13:55 (47)
6Kronan13:56 (48)
14Smedjegatan13:57 (49)
7Porsön14:00 (52)
6Porsön14:02 (54)
7Svartöstaden14:02 (54)
4Luleå Airport14:03 (55)
4Aurorum Vänortsvägen14:10
5Hertsön14:12
14Rutvik14:12
6Kronan14:15
4Luleå Airport14:22
7Svartöstaden14:22
menu
  • refresh
  • place