Linje Mot Avgår
4Luleå Airport04:46
4Luleå Airport05:34
5Hertsön05:54
5Luleå Notviken station05:59
12Sunderby Sjukhus06:06
6Kronan06:07
7Svartöstaden06:08
4Luleå Airport06:14
4Aurorum Vänortsvägen06:19
7Porsön06:24
6Kronan06:27
14Smedjegatan06:31
7Svartöstaden06:33
5Hertsön06:34
5Luleå Notviken station06:40
6Porsön06:42
4Luleå Airport06:44
6Kronan06:47
7Porsön06:49
7Svartöstaden06:53
5Hertsön06:54
4Aurorum Vänortsvägen07:00
14Rutvik07:01
6Porsön07:02
4Luleå Airport07:04
menu
  • refresh
  • place