Linje Mot Avgår
104Luleå Airport18:19 (2)
5Hertsön18:21 (4)
7Porsön18:21 (4)
3Bergnäset hälsocentral18:22 (5)
4Aurorum Vänortsvägen18:31 (14)
8Mjölkudden Karlsvik18:36 (19)
4Luleå Airport18:36 (19)
9Lerbäcken18:37 (20)
7Svartöstaden18:43 (26)
5Luleå Notviken station18:46 (29)
3Björkskatan18:46 (29)
9Mjölkudden Kyrkbyn18:56 (39)
7Porsön18:56 (39)
8Kronan18:58 (41)
5Ridhuset Hertsön19:06 (49)
3Bergnäset hälsocentral19:07 (50)
4Aurorum Vänortsvägen19:16 (59)
9Mjölkudden Kyrkbyn19:21
9Lerbäcken19:28
4Luleå Airport19:36
7Porsön19:36
104Luleå Centralstation19:40
7Svartöstaden19:43
menu
  • refresh
  • place