Linje Mot Avgår
8Kronan10:35 (4)
10Storheden 10:35 (4)
5Hertsön10:35 (4)
2Björkskatan10:35 (4)
6Kronan10:40 (9)
10Hertsön10:45 (14)
5Luleå Notviken station10:45 (14)
2Sunderby Sjukhus10:45 (14)
7Porsön10:45 (14)
4Luleå Airport10:50 (19)
9Mjölkudden Kyrkbyn10:50 (19)
1Hertsön10:50 (19)
3Björkskatan10:50 (19)
6Porsön10:55 (24)
7Svartöstaden10:55 (24)
4Aurorum Vänortsvägen11:00 (29)
1Sunderby Sjukhus11:00 (29)
14Rutvik11:00 (29)
3Bergnäset hälsocentral11:00 (29)
9Lerbäcken11:05 (34)
10Storheden 11:05 (34)
5Hertsön11:05 (34)
2Björkskatan11:05 (34)
menu
  • refresh
  • place