Linje Mot Avgår
3Bergnäset hälsocentral05:59
2Björkskatan06:14
7Porsön06:14
2Sunderby Sjukhus06:18
7Svartöstaden06:20
3Björkskatan06:34
3Bergnäset hälsocentral06:39
7Porsön06:39
7Svartöstaden06:45
2Sunderby Sjukhus06:48
2Björkskatan06:55
3Bergnäset hälsocentral06:59
3Björkskatan07:04
7Porsön07:04
7Svartöstaden07:05
2Sunderby Sjukhus07:08
2Björkskatan07:15
3Bergnäset hälsocentral07:19
3Björkskatan07:24
7Svartöstaden07:25
2Sunderby Sjukhus07:28
7Porsön07:29
2Björkskatan07:35
7Smedjegatan07:35
3Bergnäset hälsocentral07:39
menu
  • refresh
  • place