Linje Mot Avgår
7Svartöstaden18:25 (4)
6Kronan18:32 (11)
6Kronan19:08 (47)
7Svartöstaden19:26
6Kronan20:08
7Svartöstaden20:27
6Kronan21:08
7Svartöstaden21:27
6Kronan22:08
7Svartöstaden22:27
6Kronan06:03
7Svartöstaden06:06
6Kronan06:23
7Svartöstaden06:31
7Svartöstaden06:51
6Kronan06:52
7Svartöstaden07:10
7Smedjegatan07:19
6Kronan07:21
7Svartöstaden07:28
46Luleå Hermelinsparken07:38
12Björkskatan07:50
7Svartöstaden07:50
6Kronan07:51
7Svartöstaden08:11
menu
  • refresh
  • place