Linje Mot Avgår
7Svartöstaden11:01 (3)
6Kronan11:22 (24)
7Svartöstaden11:30 (32)
6Kronan11:52 (54)
7Svartöstaden12:00
6Kronan12:22
7Svartöstaden12:30
6Kronan12:52
7Svartöstaden13:00
6Kronan13:22
7Svartöstaden13:30
6Kronan13:52
7Svartöstaden14:00
6Kronan14:11
7Svartöstaden14:20
6Kronan14:31
7Svartöstaden14:40
6Kronan14:51
7Svartöstaden15:00
6Kronan15:11
7Svartöstaden15:20
6Kronan15:31
7Svartöstaden15:40
6Kronan15:51
7Svartöstaden16:00
menu
  • refresh
  • place