Om webbappen

Denna webbapp är mitt privata projekt och är inte på något sätt anknutet till Luleå Lokaltrafik AB.

Information om avgångar i Luleå hämtas med Trafiklabs API:er. Information om trafik och priser hämtas från LLT:s hemsida.