7-19 år 20-25 år 26-64 år 65+ år
1 23 kr 36 kr 36 kr 36 kr
2 14 kr 20 kr 25 kr 15 kr
3 14 kr 20 kr 25 kr 15 kr
4 16 kr 29 kr 29 kr 29 kr
5 350 kr 510 kr 680 kr 400 kr
6 920 kr 1360 kr 1820 kr 950 kr
7 1690 kr 2530 kr 3360 kr 1700 kr
8 2860 kr 4280 kr 5700 kr 2900 kr
9 150 kr 150 kr 150 kr 150 kr
  • 1 = Enkelbiljett/värdekvitto
  • 2 = Enkel resa med reskassa
  • 3 = 6-30 resor i app (pris per resa)
  • 4 = Enkel resa köp i app
  • 5 = Periodkort 30 dagar
  • 6 = Periodkort 90 dagar
  • 7 = Periodkort 180 dagar
  • 8 = Årskort
  • 9 = 72 h