7-19 år 20-25 år 26-64 år 65-74 år 75- år
1 22 kr 35 kr 35 kr 35 kr 35 kr
2 13 kr 19 kr 24 kr 19 kr 13 kr
3 15 kr 28 kr 28 kr 28 kr 28 kr
4 340 kr 500 kr 670 kr 500 kr 340 kr
5 910 kr 1340 kr 1800 kr 1340 kr 910 kr
6 1680 kr 2500 kr 3320 kr 2500 kr 1680 kr
7 2850 kr 4240 kr 5630 kr 4240 kr 2850 kr
8 150 kr 150 kr 150 kr 150 kr 150 kr
  • 1 = Enkelbiljett/värdekvitto
  • 2 = Enkel resa med reskassa
  • 3 = Enkel resa köp i app
  • 4 = Periodkort 30 dagar
  • 5 = Periodkort 90 dagar
  • 6 = Periodkort 180 dagar
  • 7 = Årskort
  • 8 = 72 h